Allah Melarang Mencela Sesama Sendiri

FIRMAN Allah Taala bermaksud: “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan siapa yang tidak bertaubat,maka mereka itulah orang yang zalim” (Surah al-Hujurat, ayat 11)

Al-Quran menggariskan beberapa panduan bagi membina masyarakat harmoni, aman dan damai. Sebagai lanjutan daripada itu, Allah Taala menjelaskan – jangan ada di antara kamu sikap saling cela mencela sesama sendiri, sama ada celaan itu dalam bentuk kata-kata, perbuatan atau isyarat.

Dalam ayat ini Allah swt jadikan celaan terhadap saudaranya bagaikan celaan ke atas diri sendiri. Ini bererti, sekiranya tiada seorang pun yang sanggup mencela dirinya sendiri, maka demikianlah hendaknya Islam tidak mahu kita mencela orang lain.

Dalam ayat lain, Allah swt mengutuk perbuatan mencela dan pelakunya dengan berfirman:

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela”. (Surah al-Humazah, ayat 1)

Seterusnya, Islam melarang umatnya daripada menggelar saudaranya dengan gelaran yang buruk dan tidak disukainya. Sebagai contoh memanggilnya hai fasik, hai munafik atau memanggilnya dengan nama binatang seperti hai anjing atau lembu. Dalam hal ini, dikecualikan bagi gelaran yang sudah terkenal pada seseorang itu, seumpama orang yang berkepala botak digelar Man Botak atau sebagainya.

Kesimpulannya, Allah menyifatkan mereka yang melakukan  perbuatan-perbuatan tadi iaitu merendah-rendahkan orang lain, mencela dan menggelarkan seseorang dengan gelaran yang tidak disukainya, sekiranya mereka tidak bertaubat, maka mereka termasuk golongan orang yang zalim iatu mereka menzalimi diri sendiri dengan melakukan perkara yang dilarang Allah dan akhirnya ia terdedah kepada azab-Nya.

Apabila sikap cela-mencela tidak wujud dalam sesebuah masyarakat, dengan sendirinya hubungan antara anggota msyarakat itu akan terjalin mesra, berkasih sayang, tolong menolong bagaikan sebuah keluarga besar. Masing-masing mengharapkan ketenangan dan kedamaian hidup bermasyarakat di dunia dan sekali gus kebahagiaan hidup di akhirat nanti.

Demikianlah Islam meletakkan asas keimanan kepada Allah supaya ia benar-benar bertepatan dengan prinsip sebagai seorang hamba Allah. Larangan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut juga menepati salah satu daripada prinsip maqasid syariah iaitu memelihara maruah dan kehormatan orang lain.

Sumber: Berita Harian

Advertisements

Konsep Jihad

Jihad diertikan sebagai menegakkan kalimah Allah swt di muka bumi. Islam adalah suatu proklamasi umum untuk membebaskan umat manusia daripada menjadi mangsa pengabdian sesama manusia kepada pengakuan ketuhanan Allah swt. Untuk menuju ke arah matlamat pembebasan seluruh umat manusia, tentunya berhadapan dengan pelbagai bentuk tentangan dan cabaran, baik berbentuk akidah mahupun kekuasaan-kekuasaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Di sinilah timbulnya keperluan berjihad iaitu suatu perjuangan baik secara dakwah mahupun harakah untuk membebaskan manusia daripada pengabdian terhadap sebarang bentuk kuasa selain Allah swt.

Menurut Md Akhir Hj Yaacob, Jihad dengan berbagai peringkatnya adalah merupakan cara atau jalan untuk mengekalkan Islam, meneruskan Islam, menegakkan Islam dan meninggikan kalimahnya. Jika jihad tidak ada Islam itu sendiri akan terancam dan dihapuskan oleh musuh.

Dalil Jihad fi Sabilillah (jihad pada jalan Allah)

Firman Allah swt, bermaksud:

Wahai orang yang beriman! Mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?,  Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang membela agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).”(Surah as-Saaf: ayat 10-11)

“Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang kafir dan munafik, dan bertindak keras terhadap mereka. Dan (sebenarnya) tempat mereka ialah Neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”(Surah at-Taubah: ayat 73)

“Dan perangilah kerana agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh”(Surah al-Baqarah: ayat 190) Continue reading “Konsep Jihad”

DIALOG PERADABAN SEBAGAI SATU USAHA MEMUPUK SALING PERSEFAHAMAN DAN KEAMANAN ANTARABANGSA

Pendahuluan

Paparan mengenai pencerobohan, peperangan, pengeboman dan rusuhan yang mengakibatkan kematian banyak nyawa, kehilangan orang tersayang, kerosakan harta benda dan kemusnahan alam sekitar yang berlaku di beberapa buah negara adalah paparan biasa di media-mediamassa. Begitulah situasi dunia dewasa ini yang penuh dengan ketegangan dan persengketaan sehingga sukar untuk diramal bilakah dunia dan penghuninya akan menikmati kehidupan yang damai dan aman tanpa konflik?

Ketegangan dan persengketaanyang berlaku dalam sejarah peradaban manusia yang sedang melanda kini, seolah-olah membenarkan ramalan Samuel P. Huntington melalui bukunya yang menimbulkan kontrovesi iaitu “The Clash of Civilization and The Remaking World Oder”, bahawa dunia akan menyaksikan pertembungan dan pertentangan antara peradaban pada abad ke 21 ini dan akan menjadi penentu kepada masa depan politik dunia( Faudzinaim Hj. Badaruddin, t.t,). Malah melalui teorinya, Huntington telah mengaitkan Islam sebagai punca tercetusnya segala konflik. Maka tidak hairanlah sekiranya Barat hari ini telah menjadikan teori ini sebagai alasan untuk memerangi kumpulan-kumpulan Islam yang dianggap dalang keganasan dan pencetus konflik seperti yang diisytiharkan oleh pentadbiran Amerika Syarikat selepas peristiwa pengeboman pada 11 September 2001 di New York dengan melancarkan operasi ketenteraan di Afghanistan. Tindakan Amerika tersebut yang ternyata tiada alasan kukuh telah mengundang banyak ketegangan selepas itu. Continue reading “DIALOG PERADABAN SEBAGAI SATU USAHA MEMUPUK SALING PERSEFAHAMAN DAN KEAMANAN ANTARABANGSA”

MPU2313 PENGAJIAN ISLAM

MAKLUMAT KURSUS

PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA

CONTOH KERTAS KERJA (ASSIGNMENT)

ASSIGNMENT COVER MPU2313

TAJUK & PENYEDIA KERTAS KERJA

Markah Berterusan Sesi 0117 Klik Di Sini

NOTA KULIAH

Bab 1: Islam Sebagai Cara Hidup

Bab 2: Tasawwur Islam

Bab 3: Pandangan Alam Semesta

Bab 4: Konsep Jihad Dalam Islam

Bab 5 Kekeluargaan Dan Kemasyarakatan Islam

Bab 6: Konsep Pendidikan Islam

Bab 7: Konsep Pemerintahan dan Pentadbiran Islam

Bab 8: Konsep Perundangan Islam

Bab 9: Ekonomi Islam

Bab 10: ISLAM DAN CABARAN SEMASA

Gejala Keruntuhan Akhlak

Pembangunan dan Alam Sekitar

Sains Teknologi dan ICT

Globalisasi

Salah Faham Terhadap Islam

Perpaduan ummah

LATIHAN

Bab 1

Pembentangan Kertas Kerja Klik Di Sini

Skema Jawapan Ujian 1 Mac 2017 Klik Di Sini

MPU3123 TITAS

MAKLUMAT KURSUS MPU3123 / MPU312

MAKLUMAT KURSUS terkini 0917

Panduan Penyediaan Kertas Kerja / Projek

 1. Pelajar Program Ijazah 0118 Klik Di Sini
 2. Pelajar Program ACCA 0118 Klik Di Sini

Assignment Front Cover Template Klik Di Sini

Contoh Cadangan Tajuk Kertas Kerja / Tugasan  Klik Di Sini

Borang Cadangan Tajuk Kertas Kerja / Tugasan Klik Di Sini

Contoh Kertas Kerja (Assignment) Klik Di Sini

Soalan Latihan (Struktur) Klik Di Sini

Contoh Soalan Peperiksaan dan Skema Jawapan

Peperiksaan Pertengahan :

1.  Soalan :   Set A  dan Set B

2. Skema Jawapan :   Set A dan  Set B

Peperiksaan Akhir:

2016 Set A

2016 Set B

MPU3123 TITAS – Maklumat Kursus

Kod Kursus       : MPU3123

Nama Kursus    : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)

Jam Kredit         : 3

Jam Temu          : 3

Status                 : Wajib MQA

PENGENALAN

Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang meliputi pengenalan ilmu ketamadunan, perkembangan dan interaksi ketamadunan dalam Tamadun Islam, Melayu, Cina, India, serta isu ketamadunan kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kursus ini bertujuan memberi kefahaman mengenai setiap elemen tersebut dan implikasinya terhadap proses pembangunan negara. Selain itu, perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini turut berperanan dalam usaha melahirkan pelajar yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian.

 

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kursus ini, pelajar dapat :

1.menghuraikan peranan nilai ketamadunan dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia

2.mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian landskap budaya.

3.membahaskan elemen ketamadunan dengan isu kemasyarakatan semasa.

KANDUNGAN SILIBUS

 

BAB 1: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

—Pengenalan

—Definisi Ilmu Ketamadunan

—Konsep Tamadun

—Hubungan Ilmu Ketamadunan dan Sejarah Tamadun

—Hubungan antara Tamadun, Agama, Bangsa dan Budaya

—Pemikiran Ibnu Khaldun

—Kitaran Ketamadunan

—Interaksi Antara Tamadun

 

BAB 2: TAMADUN ISLAM

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Islam

—Pandangan Semesta Tamadun Islam

—Jihad dalam Islam

—Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan

—Iktibar daripada Kemerosotan Tamadun Islam

—Interaksi Tamadun Islam

—Pencapaian dan Sumbangan Tamadun Islam

—Isu-isu Semasa Tamadun Islam

—Penutup

 

BAB 3: TAMADUN MELAYU

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Melayu

—Asas-asas Tamadun Melayu

—Pandangan Semesta Tamadun Melayu

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Kesinambungan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

 

BAB 4: TAMADUN INDIA

—Pengenalan

—Konsep Tamadun India

—Asas-asas Tamadun India

—Pandangan Semesta Tamadun India

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Interaksi Ketamadunan dalam Tamadun India

—Relevansi Tamadun India di Malaysia

 

BAB 5: TAMADUN CINA

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Cina

—Asas-asas Tamadun Cina

—Pandangan Semesta Tamadun Cina

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Interaksi Ketamadunan dalam Tamadun Cina

—Relevansi Tamadun Cina di Malaysia

 

BAB 4: CABARAN DAN ISU KETAMADUNAN

— Dunia Berbilang Tamadun

—Hegemoni Barat

 • Zionisme
 • Globalisasi
 • Penghakisan Jati Diri
 • Hegemoni Politik
 • Hegemoni Ekonomi
 • Hegemoni Sosial

—Teori Pertembungan Tamadun

—Dialog antara Tamadun

—Isu-isu Ketamadunan Semasa

 • Terrorisme dan Salah Faham Tentang Jihad
 • Alam Sekitar
 • Gajet dan Media Sosial
 • Kekeluargaan
 • Feminisme

 

PENILAIAN

1.PENILAIAN BERTERUSAN :       60%

 1. Penulisan Kertas Kerja (25%)
 2. Pembentangan Tugasan / Kertas Kerja (15%)
 3. Peperiksaan Pertengahan Semester (20%)

2.  PEPERIKSAAN AKHIR :             40%