MPU2313 PENGAJIAN ISLAM

MAKLUMAT KURSUS

PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA

CONTOH KERTAS KERJA (ASSIGNMENT)

ASSIGNMENT COVER MPU2313

TAJUK & PENYEDIA KERTAS KERJA

Markah Berterusan Sesi 0117 Klik Di Sini

NOTA KULIAH

Bab 1: Islam Sebagai Cara Hidup

Bab 2: Tasawwur Islam

Bab 3: Pandangan Alam Semesta

Bab 4: Konsep Jihad Dalam Islam

Bab 5 Kekeluargaan Dan Kemasyarakatan Islam

Bab 6: Konsep Pendidikan Islam

Bab 7: Konsep Pemerintahan dan Pentadbiran Islam

Bab 8: Konsep Perundangan Islam

Bab 9: Ekonomi Islam

Bab 10: ISLAM DAN CABARAN SEMASA

Gejala Keruntuhan Akhlak

Pembangunan dan Alam Sekitar

Sains Teknologi dan ICT

Globalisasi

Salah Faham Terhadap Islam

Perpaduan ummah

LATIHAN

Bab 1

Pembentangan Kertas Kerja Klik Di Sini

Skema Jawapan Ujian 1 Mac 2017 Klik Di Sini

Advertisements