MPU2163 PENGAJIAN MALAYSIA 2

Pengenalan Kursus

Kod Kursus       : MPU2163

Nama Kursus    : Pengajian Malaysia 2

Jam Kredit         : 3

Jam Temu          : 3

Status                 : Wajib MQA

PENGENALAN

Melalui mata pelajaran ini, semua graduan IPTS akan didedahkan dengan pelbagai maklumat awal negara.  Aspek-aspek kerjasama dan saling menghormati terhadap masyarakat berbilang bangsa di negara ini turut diajar kepada pelajar. Hal ini sejajar dengan hasrat kerajaan agar gagasan 1 Malaysia dapat dicapai dengan jayanya. Graduan yang bakal keluar dari IPTS  diharapkan bukan sahaja berkemahiran dalam lapangan profesional tertentu tetapi kenal dengan diri sendiri, masyarakat dan

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kursus ini, pelajar dapat :

1.menerangkan sejarah bangsa,  negara dan proses politik dalam mencapai kemerdekaan.

2.membincangkan perkembangan masyarakat dari aspek sosiobudaya, politik dan ekonomi serta peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

3.menghuraikan komponen utama sistem dan jentera pentadbiran negara

4.menjelaskan dasar-dasar utama kerajaan dan sumbangannya kepada pembangunan negara

 

KANDUNGAN SILIBUS

Sejarah dan Politik

Bab 1. Latarbelakang sejarah  awal Negara.

1.1  Zaman Purba

1.2  Kerajaan Melayu lama

1.3  Zaman Penjajahan

1.4  Zaman Darurat

 

Bab 2. Kemerdekaan

2.1  Perjuangan bersenjata

2.2  Perjuangan semangat kebangsaan.

2.3  Malayan Union

2.4  Persekutuan Tanah Melayu

2.5  Perundingan Kemerdekaan

 

Bab 3: Pembentukan Malaysia

3.1  Faktor mendorong pembentukan Malaysia.

3.2  Reaksi terhadap gagasan

3.3  Tindakan ke arah pembentukan Malaysia.

3.4  Brunei menarik diri.

3.5  Tentangan luar

3.6  Singapura keluar dari Malaysia.

Bab 4. Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara.

4.1  Pengkhususan kuasa

(pengasingan kuasa)

4.2  Badan Eksekutif

4.3  Badan Perundangan

4.4  Badan Kehakiman.

4.5  Pentadbiran peringkat negeri

 

Perlembagaan Malaysia

Bab 5 :Demokrasi Berparlimen di Malaysia.

5.1  Pilihanraya

5.2  Dewan Parlimen.

5.3  Dewan Undangan Negeri

Bab 6: Keluhuran Perlembagaan

6.1  Latarbelakang perlembagaan

6.2  Ketertinggian perlembagaan

6.3  Kandungan perlembagaan

Bab 7. Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia.

7.1  Bahasa

7.2  Agama

7.3  Kewarganegaraan

7.4  Hak Asasi

 

Kemasyarakatan dan Perpaduan

Bab 8. Komposisi Etnik Penduduk Malaysia.

8.1  Penduduk Utama Malaysia

8.2  Saiz,struktur umur dan etnik penduduk Malaysia

8.3  Etnik Melayu

8.4  Etnik Cina

8.5  Etnik India

8.6  Orang Asli

 

Bab 9. Perpaduan Negara dan integrasi Nasional

9.1  Konsep masyarakat majmuk

9.2  Masalah integrasi nasional

9.3  Usaha ke arah perpaduan dan integrasi nasional

9.4  Asas perpaduan kaum

9.5  Strategi integrasi nasional

9.6  Kaedah mencapai integrasi nasional

Bab 10. Rukun Negara sebagai ideologi

10.1  Latar belakang

10.2  Objektif rukun Negara

10.3  Prinsip rukun negara

 

Pembangunan Negara

Bab 11. Rancangan dan visi pembangunan

11.1  Konsep pembangunan

11.2  Matlamat pembangunan Negara

11.3  Dasar pembangunan Negara

11.4  Rancangan Lima tahun kerajaan

11.5  Rangka rancangan jangka panjang 1,2,3

– Dasar ekonomi baru

– Dasar pembangunan  nasional

– Dasar wawasan Negara

11.6  Wawasan 2020

 

Bab 12. Dasar-dasar utama Malaysia

12.1  Dasar berteraskan ekonomi

– Dasar pertanian Negara

– Dasar pensyarikatan Negara

– Dasar penswastaan Negara

– Dasar pembangunan  nasional

– Dasar perindustrian Negara

12.2  Dasar berteraskan kemasyarakatan

– Dasar perpaduan nasional

– Dasar kebudayaan Kebangsaan

– Dasar penerapan nilai-nilai islam dalam pentadbiran

– Dasar wanita negara

12.3  Era sains dan teknologi canggih

– Dasar sains dan teknologi negara

12.4  Reformasi pendidikan

– Dasar Pendidikan kebangsaan

 

Isu-isu keprihatinan Negara.

Bab 13. Dasar Malaysia mengenai hal ehwal serantau dan dunia

13.1  ASEAN

13.2  Malaysia dan hal ehwal dunia

13.3  KOMANWEL

13.4  Kerjasama selatan-selatan

13.5  Pertubuhan Negara-negara Islam

13.6  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

13.7  UNESCO

Bab 14. Pembangunan dan Alam sekitar

14.1  Pemeliharaan dan      pemuliharaan kualiti alam sekitar

14.2  kesedaran dikalangan badan rasmi dan rakyat

 

Bab 15. Pembangunan Insan.

15.1  Program khusus pembangunan insan   kerajaan

15.2  Daya saing dan ketahanan  diri

15.3  Nilai-nilai murni dalam konteks globalisasi

15.4  Penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS

15.5  Cabaran remaja dalam arus pembangunan.

Bab 16. Pemikiran dan Kepercayaan

 16.1 Perkembangan Agama Di Malaysia

16.2 Islam Dalam Perlembagaan Malaysia

16.3 Islam Dan Masyarakat Majmuk

16.4 Toleransi Agama

 

Bab17: Pengenalan Pengajian  Warisan – Majlis Amanah Rakyat (MARA)

17.1 Sejarah Penubuhan RIDA (Rural & Industrial Development Authority)

17.2 Kontrak Sosial

17.3  Latarbelakang Masyarakat Melayu

17.4 Organisasi Pentadbiran MARA

 

Bab17: Pengenalan Pengajian  Warisan – Majlis Amanah Rakyat (MARA)

17.1 Sejarah Penubuhan RIDA (Rural & Industrial Development Authority)

17.2 Kontrak Sosial

17.3  Latarbelakang Masyarakat Melayu

17.4 Organisasi Pentadbiran MARA

 

PENILAIAN

PENILAIAN BERTERUSAN :      70%

a.Kuiz (10%)

b.Peperiksaan Pertengahan Semester (20%)

c.Tugasan / Kertas Kerja (40%)

PEPERIKSAAN AKHIR : 30%