Dialog Antara Peradaban / Tamadun

Pengenalan

 1. Zaman ini digelar sebagai zaman Dialog lantaran perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat dan berkembang.
 2. Kesedaran masyarakat dunia tentang pelbagainya budaya dan agama dalam masyarakat manusia maka dialog adalah menjadi satu keperluan. Kesedaran ini disebabkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.
 3. Melalui dialog manusia boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati dan sebaliknya.
 4. Merujuk situasi di Malaysia, melalui dialog boleh memanfaatkan keadaan di mana nilai-nilai tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak persamaan dari sudut adab, kemanusiaan dan alam.

 

Definisi Dialog

 1. Dialog diertikan sebagai satu perbincangan @ perundingan antara dua pihak yang bertelingkah (Kamus Dewan)
 2. Ia juga bermaksud suatu percubaan antara dua pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan, pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran  pendapat dengan tujuan menambah pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan membolehkan utk saling memahami.

 

Pembudayaan Dialog di Malaysia

 1. Usaha-usaha untuk mengadakan dialog antara agama dan kaum di Malaysia sememangnya telah pun ada sejak sekian lama iatu 1980an lagi
 2. Ahli akademik, ahli agama dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) memainkan peranan dalam usaha mengadakan dialog
 3. Dialog dalam kehidupan seharian telah pun berlaku melalui proses bekerjasama, berkomunikasi dan hidup bersama dalam pekerjaan, persekitaran sekolah, hospital dan sebagainya.

 

Prinsip-prinsip Dialog

Beberapa prinsip dialog perlu diambil perhatian dalam usaha ke arah mewujudkan perpaduan dan persefahaman antara tamadun atau kaum.

 1. memahami dan menyedari tujuan dialog yang menjurus kepada kebaikan
 2. memberi manfaat kepada kedua-dua pihak
 3. dijalanakan dengan penuh keikhlasan
 4. mampu menjelaskan pandangan dengan baik
 5. peserta dialog hendaklah sedaya upaya memahami persepsi dan pengalama rakan dialognya
 6. hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain
 7. tidak mempunyai prejudis

 

Halangan-halangan Dialog

Terdapat beberapaa halangan yang menghalangi suatu dialog itu diadakan. Antaranya:

 1. Bimbang bertukar agama. Keadaan ini berlaku jika  perbincangan berkaitan perbandingan agama menjadi topik utama.
 2. Merasa rendah diri. Ini menyebabkan ramai tidak bersedia untuk berdialog.
 3. Sindiran sosial. Iaitu ada pihak-pihak dalam kalangan penganut atau kaum yang sama mempertikaikan ketulinan atau pegangan agamanya atau budayanya jika dia berbaik-baik dengan penganut atau kaum lain.
 4. Syak wasangka. Iaitu wujud rasa curiga terhadap penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.

Halangan ini dapat diatasi sekiranya etika dialog dipraktiskan iaitu setiap agama dan tamadun dihormati dan ciri-ciri serta prinsip agama dan tamadun tidak dijadikan bahan perdebatan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s