MPU3123 TITAS – Maklumat Kursus

Kod Kursus       : MPU3123

Nama Kursus    : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)

Jam Kredit         : 3

Jam Temu          : 3

Semester            : 3

Status                 : Wajib MQA

OBJEKTIF

Objektif matapelajaran ini ialah untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun, isu-isu kontemporari dan implikasinya kepada proses pembangunan negara di samping melahirkan pelajar yang mempunyai sikap hormat menghormati, mengamalkan nilai-nilai murni dan mempunyai jatidiri sebagai warganegara.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kursus ini, pelajar dapat :

 1. Menyenaraikan konsep-konsep utama Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 2. Menerangkan kepentingan dan peranan agama dan budaya masing-masing dalam kehidupan
 3. Mengaplikasi kemahiran komunikasi secara berkesan dalam penulisan dan lisan di peringkat individu, kumpulan dan masyarakat.
KANDUNGAN SILIBUS

 BAB 1: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

 1. —Konsep Tamadun
 2. —Interaksi antara Tamadun
 3. —Dialog antara Tamadun

BAB 2: TAMADUN ISLAM

 1. —Pandangan Semesta Tamadun
 2. —Konsep, Sumber dan Asas Tamadun Islam
 3. —Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam.
 4. —Prinsip dan Ciri Keistimewaan Tamadun Islam.
 5. —Sumbangan Tamadun Islam
 6. Jihad dalam Islam.

BAB 3: TAMADUN ASIA

—TAMADUN MELAYU

 1. —Konsep dan Asas Tamadun Melayu
 2. —Pandangan Semesta Tamadun Melayu
 3. —Pencapaian Tamadun Melayu

—TAMADUN INDIA

 1. —Konsep Tamadun India
 2. —Masyarakat dan Budaya
 3. —Pandangan semesta Tamadun India
 4. —Kepelbagaian Agama Tamadun India
 5. —Peranan Islam Dalam  Tamadun India
 6. —Pencapaian Tamadun India

—TAMADUN CINA

 1. —Konsep Tamadun Cina
 2. —Masyarakat dan Budaya
 3. —Pandangan Semesta Tamadun Cina
 4. —Kepelbagaian Falsafah dan Agama Tamadun Cina
 5. —Institusi Politik, Sistem Pemerintahan dan Kekeluargaan
 6. —Pencapaian Tamadun Cina

4.   CABARAN DAN ISU KETAMADUNAN

 1. —Dunia Berbilang Tamadun
 2. —Cabaran Globalisasi
 3. —Teori Pertembungan Tamadun
 4. —Dialog Peradaban
 5. —Pemupukan Nilai-nilai Sepunya
 6. —Isu-isu dalam Dialog Tamadun

PENILAIAN

1.PENILAIAN BERTERUSAN :       60%

 1. Penulisan Kertas Kerja (25%)
 2. Pembentangan Tugasan / Kertas Kerja (15%)
 3. Peperiksaan Pertengahan Semester (20%)

2.  PEPERIKSAAN AKHIR :             40%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s