MPU3123 TITAS

MAKLUMAT KURSUS MPU3123 / MPU312

Panduan Penyedian Kertas Kerja (Program Ijazah) Klik Di Sini

Panduan Penyediaan Kertas Kerja Pelajar ACCA 0118 Klik Di Sini

Assignment Front Cover Template Klik Di Sini

Contoh Cadangan Tajuk Kertas Kerja / Tugasan Klik Di Sini

Contoh Kertas Kerja (Assignment)

Soalan Latihan (Struktur) Klik Di Sini

Soalan Latihan Sesi 0518 Klik Di Sini

Advertisements

MPU3123 TITAS – Maklumat Kursus

Kod Kursus       : MPU3123

Nama Kursus    : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)

Jam Kredit         : 3

Jam Temu          : 3

Status                 : Wajib MQA

PENGENALAN

Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang meliputi pengenalan ilmu ketamadunan, perkembangan dan interaksi ketamadunan dalam Tamadun Islam, Melayu, Cina, India, serta isu ketamadunan kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kursus ini bertujuan memberi kefahaman mengenai setiap elemen tersebut dan implikasinya terhadap proses pembangunan negara. Selain itu, perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini turut berperanan dalam usaha melahirkan pelajar yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian.

 

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kursus ini, pelajar dapat :

1.menghuraikan peranan nilai ketamadunan dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia

2.mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian landskap budaya.

3.membahaskan elemen ketamadunan dengan isu kemasyarakatan semasa.

KANDUNGAN SILIBUS

 

BAB 1: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

—Pengenalan

—Definisi Ilmu Ketamadunan

—Konsep Tamadun

—Hubungan Ilmu Ketamadunan dan Sejarah Tamadun

—Hubungan antara Tamadun, Agama, Bangsa dan Budaya

—Pemikiran Ibnu Khaldun

—Kitaran Ketamadunan

—Interaksi Antara Tamadun

 

BAB 2: TAMADUN ISLAM

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Islam

—Pandangan Semesta Tamadun Islam

—Jihad dalam Islam

—Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan

—Iktibar daripada Kemerosotan Tamadun Islam

—Interaksi Tamadun Islam

—Pencapaian dan Sumbangan Tamadun Islam

—Isu-isu Semasa Tamadun Islam

—Penutup

 

BAB 3: TAMADUN MELAYU

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Melayu

—Asas-asas Tamadun Melayu

—Pandangan Semesta Tamadun Melayu

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Kesinambungan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

 

BAB 4: TAMADUN INDIA

—Pengenalan

—Konsep Tamadun India

—Asas-asas Tamadun India

—Pandangan Semesta Tamadun India

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Interaksi Ketamadunan dalam Tamadun India

—Relevansi Tamadun India di Malaysia

 

BAB 5: TAMADUN CINA

—Pengenalan

—Konsep Tamadun Cina

—Asas-asas Tamadun Cina

—Pandangan Semesta Tamadun Cina

—Pencapaian dan Sumbangan

 • Sains dan Teknologi
 • Kesenian
 • Persuratan dan Kesusasteraan
 • Perubatan

—Interaksi Ketamadunan dalam Tamadun Cina

—Relevansi Tamadun Cina di Malaysia

 

BAB 4: CABARAN DAN ISU KETAMADUNAN

— Dunia Berbilang Tamadun

—Hegemoni Barat

 • Zionisme
 • Globalisasi
 • Penghakisan Jati Diri
 • Hegemoni Politik
 • Hegemoni Ekonomi
 • Hegemoni Sosial

—Teori Pertembungan Tamadun

—Dialog antara Tamadun

—Isu-isu Ketamadunan Semasa

 • Terrorisme dan Salah Faham Tentang Jihad
 • Alam Sekitar
 • Gajet dan Media Sosial
 • Kekeluargaan
 • Feminisme

 

PENILAIAN

1.PENILAIAN BERTERUSAN :       60%

 1. Penulisan Kertas Kerja (25%)
 2. Pembentangan Tugasan / Kertas Kerja (15%)
 3. Peperiksaan Pertengahan Semester (20%)

2.  PEPERIKSAAN AKHIR :             40%