MPU3123 TITAS

Panduan Penyediaan Kertas Kerja Klik Di Sini

Assignment Front Cover Template Klik Di Sini

Contoh Kertas Kerja (Assignment) Klik Di Sini

MARKAH BERTERUSAN (CARRY MARKS)

LATIHAN MPU3123 (STRUKTUR & ESEI)

Contoh Soalan Peperiksaan

Peperiksaan Pertengahan : Klik Di Sini

Peperiksaan Akhir:

DIS2014 Set A

DIS2014Set B

NOV2015 Set A

JAN2016 Set C

FEB2016 Set A

MEI 2017 Set A

Skema Jawapan Peperiksaan Akhir :

DIS 2014 Set A

DIS2014 Set B

NOV2015 Set A

JAN2016 Set C

FEB2016 Set A

MEI 2017 Set A

Advertisements

MPU3123 TITAS – Maklumat Kursus

Kod Kursus       : MPU3123

Nama Kursus    : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)

Jam Kredit         : 3

Jam Temu          : 3

Semester            : 3

Status                 : Wajib MQA

OBJEKTIF

Objektif matapelajaran ini ialah untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun, isu-isu kontemporari dan implikasinya kepada proses pembangunan negara di samping melahirkan pelajar yang mempunyai sikap hormat menghormati, mengamalkan nilai-nilai murni dan mempunyai jatidiri sebagai warganegara.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kursus ini, pelajar dapat :

 1. Menyenaraikan konsep-konsep utama Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 2. Menerangkan kepentingan dan peranan agama dan budaya masing-masing dalam kehidupan
 3. Mengaplikasi kemahiran komunikasi secara berkesan dalam penulisan dan lisan di peringkat individu, kumpulan dan masyarakat.
KANDUNGAN SILIBUS

 BAB 1: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

 1. —Konsep Tamadun
 2. —Interaksi antara Tamadun
 3. —Dialog antara Tamadun

BAB 2: TAMADUN ISLAM

 1. —Pandangan Semesta Tamadun
 2. —Konsep, Sumber dan Asas Tamadun Islam
 3. —Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam.
 4. —Prinsip dan Ciri Keistimewaan Tamadun Islam.
 5. —Sumbangan Tamadun Islam
 6. Jihad dalam Islam.

BAB 3: TAMADUN ASIA

—TAMADUN MELAYU

 1. —Konsep dan Asas Tamadun Melayu
 2. —Pandangan Semesta Tamadun Melayu
 3. —Pencapaian Tamadun Melayu

—TAMADUN INDIA

 1. —Konsep Tamadun India
 2. —Masyarakat dan Budaya
 3. —Pandangan semesta Tamadun India
 4. —Kepelbagaian Agama Tamadun India
 5. —Peranan Islam Dalam  Tamadun India
 6. —Pencapaian Tamadun India

—TAMADUN CINA

 1. —Konsep Tamadun Cina
 2. —Masyarakat dan Budaya
 3. —Pandangan Semesta Tamadun Cina
 4. —Kepelbagaian Falsafah dan Agama Tamadun Cina
 5. —Institusi Politik, Sistem Pemerintahan dan Kekeluargaan
 6. —Pencapaian Tamadun Cina

4.   CABARAN DAN ISU KETAMADUNAN

 1. —Dunia Berbilang Tamadun
 2. —Cabaran Globalisasi
 3. —Teori Pertembungan Tamadun
 4. —Dialog Peradaban
 5. —Pemupukan Nilai-nilai Sepunya
 6. —Isu-isu dalam Dialog Tamadun

PENILAIAN

1.PENILAIAN BERTERUSAN :       60%

 1. Penulisan Kertas Kerja (25%)
 2. Pembentangan Tugasan / Kertas Kerja (15%)
 3. Peperiksaan Pertengahan Semester (20%)

2.  PEPERIKSAAN AKHIR :             40%